U en uw personeel

Arbeidsongevallenverzekering

Arbeidsongevallen

Als u personeel tewerkstelt, bent u als werkgever wettelijk verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.  Deze verzekering dekt uw personeel tegen de lichamelijke letsels opgelopen door een arbeidsongeval of een ongeval op de arbeidsweg.

Opties:

  • Excedent : bijkomende vergoeding voor uw medewerkers met een bezoldiging die het wettelijke maximum overschrijdt;
  • Verzekering voor uw medewerkers die niet onderworpen zijn onder de arbeidsongevallenwetgeving (bvb. vrijwilligers);
  • Privéleven: hiermee verzekert u uw medewerkers ook tegen ongevallen in hun privéleven.

 

     
Patroonsverzekering 24/24

Patroonsverzekering

Niemand is onvervangbaar, maar zonder u zou uw bedrijf er niet meer hetzelfde uitzien!

Daar u als zelfstandige niet onderworpen bent aan de arbeidsongevallenwetgeving, valt u ook niet onder de arbeidsongevallenverzekering die u eventueel afgesloten heeft voor uw personeel.
De dekking patroon biedt soelaas!

Waar u zich ook bevindt in de wereld, ongeacht het uur van de dag (beroeps- en privéleven), bij een ongeval komt deze verzekering tegemoet bij een tijdelijke of blijvende ongeschiktheid, bij overlijden en in uw medische kosten.