Professionelen

U en uw personeel

U en uw personeel

Een bedrijf zou niet draaien, zonder de mensen die zich er dag na dag voor inzetten.  U wil hen dan ook beschermen tegen een ongeval dat zich mogelijks zou kunnen voordoen.

Business Insurance Plan biedt voor u volgende dekkingen:

 • Wettelijk verplichte arbeidsongevallenverzekering
  + opties zoals o.a. excedent en privé leven
 • Patroonsverzekering - 24h/24 voor de zaakvoerder(s)
   
Uw activiteit

Uw activiteit

Als onderneming of zelfstandige komt u met heel wat verschillende partijen in contact.  Leveranciers, klanten, concurrenten, medewerkers, ... U hebt tegenover hen bepaalde verantwoordelijkheden.  Volgende verzekeringen geven u een steuntje in de rug:

 • Burgerlijke aansprakelijkheid Onderneming
 • Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Rechtsbijstand

 

Uw patrimonium

Uw patrimonium

Als ondernemer ligt uw bedrijfspatrimonium u na aan het hart.  Logisch, want indien uw lokalen, (rollend) materieel en voorraden beschadigd raken, kunt u uw activiteit niet meer naar behoren uitoefenen.  Daarom is een goede verzekering op maat van uw patrimonium zo belangrijk!

 • Verzekering Motorvoertuigen (auto/bestelwagen)
 • Brandverzekering
     + opties zoals diefstal, bedrijfsschade , alle risico's elektronica en machinebreuk